2022 இல் தமிழில் முதலீடு செய்ய சிறந்த 10 சிறந்த Metaverse Crypto நாணயங்கள்

10 Best Metaverse Crypto Coins To Invest In 2022

உண்மையில், 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், மெட்டாவர்ஸ் கிரிப்டோ நாணயங்கள் அதிக செயல்திறன் கொண்ட கிரிப்டோகரன்சிகளில் ஒன்றாக இருந்தது. அவர்களில் சிலர் ஒரே வருடத்தில் 10,000% வரை லாபம் ஈட்டினர். Metaverse சுற்றி பல நம்பிக்கையான எதிர்பார்ப்புகளுடன், Metaverse நாணயங்கள் இந்த ஆண்டு சந்தையை வெல்லும் என்று நம்புவதற்கு எல்லா காரணங்களும் உள்ளன. உலகின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஒன்றான Facebook, மெட்டாவேர்ஸில் பெரிய அளவில் பந்தயம் கட்டும் அளவுக்கு மெட்டாவேர்ஸின் சலசலப்பு அதிகமாக உள்ளது, அதன் […]

Top 5 Gaming And Metaverse Crypto Coins to Watch Out In 2022

Top 5 Gaming And Metaverse Crypto Coins in 2022

Interested in Metaverse Crypto Coins !!! Metaverse is a technology that aims to be the bridge between reality and virtual worlds, expected to grow at a rapid pace in the coming days. As per market data, In 2022, the global metaverse market is expected to rise to $47.48 billion US dollars. Many individuals were exposed to […]

10 Best Metaverse Crypto Coins To Invest In 2022

10 Best Metaverse Crypto Coins To Invest In 2022

Indeed, by the end of 2021, Metaverse crypto coins had been among the highest performing cryptocurrencies. Some of them produced profits of up to 10,000% in a single year. With so many optimistic expectations around the Metaverse, there is every reason to believe that Metaverse coins will beat the market this year. The buzz of […]

Book Your Next Uber Ride By Spending Shiba Inu Coins

Book Your Next Uber Ride By Spending Shiba Inu Coins

Dara Khosrowshahi, the CEO of Uber Technologies Inc said in an interview with Bloomberg that the firm is ready to accept Shiba Inu coins and other cryptocurrencies as a payment mechanism “at some point” in coming days. Uber Will Soon Accept Shiba Inu Coins & Other Cryptocurrencies  According to CEO Dara Khosrowshahi, accepting Bitcoin, Shiba […]

Top 3 Metaverse Tokens To Buy On November: ENJ, RNDR, and MANA

Top 3 Metaverse Tokens To Buy On November: ENJ, RNDR, and MANA

After a recent surge in popularity, metaverse tokens have taken the crypto world by storm. Enjin Coin (ENJ), Render Token (RNDR), and Decentraland (MANA) are all at an excellent buying price. By the end of 2021, the value of each of these tokens has the potential to rise. Enjin Coin (ENJ) is a native Ethereum […]